News Lista News

29.04.2021

Nowy Projekt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

PROGRESS ECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Dobrowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji cienkich drutów profilowych ze stali trudno odkształcalnych o zawężonych tolerancjach wymiarowych i znaczącą poprawą jakości powierzchni z zastosowaniem do zgrzewania sit szczelinowych precyzyjnych o nowych własnościach w tym sit kryterialnych (dokładnych)”.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji cienkich drutów profilowych ze stali trudno odkształcalnych o zawężonych tolerancjach wymiarowych i znaczącą poprawą jakości powierzchni z zastosowaniem do zgrzewania sit szczelinowych precyzyjnych o nowych własnościach w tym sit kryterialnych (dokładnych). Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w postaci zaawansowanych technologicznie sit szczelinowych precyzyjnych o nowych własnościach, wykorzystywanych w przemysłowych procesach filtracji i separacji o podwyższonej wytrzymałości oraz jakości powierzchni celem zwiększenia żywotności wyrobów, wydajności procesowej i ekologiczności. Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania prototypów nowych wyrobów wytworzonych na instalacji pilotażowej.

Planowane efekty:

W ramach realizacji projektu Beneficjent wdroży do produkcji zaawansowane technologicznie sita szczelinowe precyzyjne o nowych własnościach, wykorzystywanych w przemysłowych procesach filtracji i separacji o podwyższonej wytrzymałości oraz jakości powierzchni celem zwiększenia żywotności wyrobów, wydajności procesowej i ekologiczności. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 13 335 493,27 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 740 681,27 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER