OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Rekrutacja w serwisie.

Drogi kandydacie,

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i życzymy powodzenia w procesie rekrutacji!

 

Jako administrator Twoich danych osobowych, wypełniając obowiązku jakie nakłada na nas Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane również szerzej jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o kilku istotnych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Progress Eco S.A., Dobrów 7, 28-142 Tuczępy, adres e-mail: iod@progress-screens.pl, zwany też dalej Pracodawcą,
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w wyniku procesu rekrutacji;
3) podanie przez Ciebie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest dobrowolne i wynika z udzielonej przez Ciebie zgody. Brak podania tych informacji uniemożliwi nam przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i kontakt z Tobą;
4) Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, a także w naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na obronie przed ewentualnymi roszczeniami i wykazaniem zasady rozliczalności,
5) przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z procesem rekrutacyjnym (tj. rekrutacyjne, informatyczne, hostingowe) oraz upoważnionym pracownikom lub współpracownicy Pracodawcy, przeprowadzający proces rekrutacji;
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 3 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania;
7) za Twoją zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania;
lub za Twoją zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji do czasu wycofania udzielonej zgody.
8) Twoje dane osobowe będą przechowywane na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji, w której pominięto lub nie wybrano Twojej kandydatury;
9) masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
10) wskazane powyżej prawa, w tym prawo do wycofania zgody, można wykonywać poprzez oświadczenia wysyłane na wskazane powyżej adresy.
11) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawcę narusza przepisy.

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER