NOVINKY lista news

25.06.2021

Nový projekt s Národním centrem pro výzkum a vývoj

Cíle projektu:

Cílem projektu je vyvinout technologii výroby tenkých profilových drátů z obtížně tvarovatelných ocelí s nízkou rozměrovou tolerancí a s významným zlepšením kvality povrchu s uplatněním pro svařování přesných štěrbinových sít, včetně kriteriálních (přesných) sít.

Výsledkem projektu bude inovace produktu v podobě technologicky pokročilých přesných štěrbinových sít s novými vlastnostmi, které budou využívány v průmyslových procesech filtrace a separace, budou mít zvýšenou odolnost a kvalitu povrchu, čímž dojde k prodloužení jejich životnosti, zvýšení efektivity a ekologické šetrnosti procesů.

Vyvinutá řešení budou ověřena na základě prototypových zkoušek nových výrobků vyrobených na pilotním zařízení.

Plánované efekty:

V rámci realizace projektu příjemce zavede do výroby technologicky pokročilá přesná štěrbinová síta s novými vlastnostmi, která naleznou uplatnění v průmyslových procesech filtrace a třídění, budou mít vyšší odolnost a kvalitu povrchu, čímž dojde k prodloužení životnosti výrobků, zvýšení efektivity a ekologické šetrnosti procesů.
Projekt reaguje na identifikovanou tržní potřebu.

Způsobilé náklady: 13 576 888,76 zł

Dotace z EU: 5 841 008,66 zł

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Inteligentní rozvoj.
Projekt je realizován v rámci veřejné soutěže Národního centra pro výzkum a vývoj: Rychlá cesta.

lista news