Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kontakt do administratora Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Progress Eco S.A., Dobrów 7, 28-142 Tuczępy, adres e-mail: ado@progress-screens.com

 

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od naszych klientów w trakcie spotkań biznesowych, targów czy w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym. Przetwarzamy również dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych klientów, w zakresie w jakim w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się prowadzeniem działań na rzecz klientów. W przypadku wysyłki zamówień przetwarzamy także dane osób trzecich (osoby upoważnione do odbioru), w zakresie wskazanym nam przez klientów.

 

Cele przetwarzania danych

  • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy: w tym celu przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, jak również ich pracowników lub współpracowników niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i jej wykonania, wysyłki wyprodukowanych towarów, a także rozpatrywania złożonych reklamacji,
  • na podstawie udzielonej nam zgody przetwarzamy dane w celu prowadzenia działań marketingowych w tym wysyłki newsletteru, a także wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • w wykonaniu obowiązku prawnego przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w zakresie przepisów o rachunkowości, a także przepisów celnych,
  • w naszym prawnie uzasadnionym interesie – w tym zakresie przetwarzamy dane niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celów analitycznych, statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego.

 

Odbiorcy danych

Katalog odbiorców danych osobowych naszych klientów różni się w zależności od relacji Administratora z klientem.

Państwa dane możemy przekazywać naszym partnerom biznesowym zaangażowanym w proces prowadzonej przez nas działalności, w szczególności firmom informatycznym, hostingowym, zajmującym się wysyłką newsletteru i marketingiem, agencjom interaktywnym, firmom transportowym i spedycyjnym, a także naszym przedstawicielom, kancelariom prawnym czy zakładom ubezpieczeń.

W przypadku prowadzonych działań reklamowych Administrator korzysta z usług firm dostarczających narzędzia marketingowe, tj. Google czy Facebook, które znajdują się w USA. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych przedstawicieli znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli sprzedaż ma nastąpić w państwie trzecim. W takich przypadkach dbamy o właściwe zabezpieczenie Państwa danych (w szczególności poprzez zawieranie stosownych umów, czy też korzystanie z usług partnerów objętych programem Privacy Shield) i zapewniamy Państwu możliwość uzyskania kopii tych danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia.

 

Czas przetwarzania danych

Dane zebrane na podstawie Państwa zgody lub przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym celu będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W innych przypadkach dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania zasady rozliczalności przetwarzanych danych, określony w przepisach o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności od tego który z terminów nastąpi później.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszeni danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.

W razie podejrzenia przetwarzania Państwa danych w sposób nieprawidłowy, służy Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Obowiązek podania danych

Podanie nam danych jest w dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Państwem czy zawarcie umowy. W przypadku, gdy prosimy o Państwa zgodę, brak jej wyrażenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy w zgodzie.

 

Profilowanie

W celu dotarcia z ofertą naszych produktów do nowych odbiorców dopasowujemy naszą reklamę do naszych potencjalnych klientów. Nie wywołuje to jednak dla Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na Państwa sytuację.

 

 

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER