News Lista News

29.06.2023

XIII Świętokrzyskie Spotkanie Przeróbki Kopalin

Wydarzenie cieszyło się rekordowym zainteresowaniem i stanowiło doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie przeróbki surowców mineralnych.

Partnerem strategicznym tegorocznej edycji zostały czeskie kopalni OKD a.s. Przedstawione w trakcie panelu konferencyjnego referaty i prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie i dały impuls do dalszych dyskusji. Prof. dr hab. inż. Barbara Tora z AGH w Krakowie omówiła szczegółowo „Rozporządzenie metanowe i jego konsekwencje”. „Wstępne badania własności termicznych i deterioracji materiałów na bazie odpadów pogórniczych możliwych do wykorzystania w magazynach ciepła jawnego” przedstawił Prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński z Politechniki Śląskiej. Dr inż. Daniel Kowol z Instytut Techniki Górniczej KOMAG zaprezentował „Zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego do pozyskiwania wybranych surowców mineralnych”, a mgr inż. Piotr Rak z PGG SA przybliżył szczegół poszczególnych „Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla PGG SA”. W gronie partnerów znalazły się również Politechnika Gdańska, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa SITG oddział Kielce oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Kopalin. Patronaty medialne objęły redakcję magazynu Kruszywa, Inżynieria Górnicza i Inżyniera Mineralna.

Spotkanie było również idealną okazją do wspólnego świętowania 35-lecie firmy Progress Eco oraz 20-lecie firmy EMM Industry.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz partnerom wydarzenia za Wasze zaangażowanie i cenny wkład merytoryczny.

Do zobaczenia w przyszłym roku!.

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER