News Lista News

07.07.2022

Świętokrzyskie Spotkanie Przeróbki Kopalin 2022

Po 3-letniej przerwie poszerzył się zakres tematyczny wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się pod nową nazwą Świętokrzyskiego Spotkania Przeróbki Kopalin.

Wzorem lad ubiegłych imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z producentem pomp firmą EMM Industry. Partnerami wydarzenia byli AGH w Krakowie, Instytut Techniki górniczej KOMAG, Inżynieria Mineralna i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa SITG oddział Kielce, a patrona medialny objęła redakcja magazynu Kruszywa, Inżynieria Górnicza oraz Inżyniera Mineralna.

Wygłoszone referaty i prezentacje wzbudziły spore zainteresowanie i rozpoczęły dalsze dyskusje w kuluarach. Jak podkreślali w sowich wystąpieniach prelegenci, tego typu spotkania są niezastąpiona okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń w zakresie przeróbki.

Uroczystą kolację uświetnił występ legendarnego zespołu szanty EKT Gdynia oraz degustacja karfotwych piw lokalnych w tym min.: Browaru Ponidzie. W drugim dniu Świętokrzyskiego Spotkania Przeróbki Kopalin uczestnic mieli okazję odwiedzić Jaskinię Raj i kosztować specjałów w Kuźni Smaków przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Program Konferencji:

  • „Razem pokonujemy wyzwania, czyli strategia marki PROGRESS” – Daniel Sawicz / PROGRESS SREENS®
  • „Wybrane realizacje w zakresie technologii przeróbki kopalin 2019-2022” – mgr inż. Klaudia Bańczyk / PROGRESS SCREENS®
  • „Rozwój i doskonalenie technologii przeróbki kopalin z PROGRESS TECHNOLOGY” – mgr inż. Bogdan Skruch / PROGRESS SCREENS®
  • Prezentacja firmy EMM Industry – Tomasz Paradowski / EMM Industry
  • „Wyzwania zakładów przeróbczych PGG w dobie dynamicznych zamian na rynku węgla kamiennego” – mgr inż. Piotr Rak / PGG S.A.
  • „Odzysk koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych” – dr inż. Piotr Matusiak / KOMAG
  • „Możliwości produkcji sorbentu z żużla paleniskowego węgla brunatnego” – dr hab. Marcin Lutyński / Politechnika Śląska
  • „Zasoby i produkcja litu w Europie” – Prof. B. Tora / AGH
  • „20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin” – prof. B. Tora, prof. T. Olkuski / AGH
  • „Kongres Górnictwa Skalnego w Kielcach” – mgr inż. Marzena Bakalarz-Doropowicz / SITG Kielce

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom wydarzenia.

Do zobaczenia na kolejnej edycji

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER