NOVINKY lista news

01.10.2023

Přidejte se k nám na sympoziu v Kielcích

Každou podzimní se scházíme na významném události známé jako Sympozium AGREGÁT CEMENT VÁPNO, které pořádá BMP Budujemy Możliwości Porozumienia. Tato událost zahrnuje širokou škálu zajímavých přednášek a diskuzí, všechny zaměřené na hledání optimálních řešení pro nejnaléhavější výzvy, kterým čelí polský průmysl štěrkopísků, cementu a vápna.

Srdcem zveme k návštěvě našeho stánku, kde budeme prezentovat nejnovější pokroky v oblasti průmyslových sit a řešení technologie klasifikace.

Letošní sympozium je naplánováno na 4.-5. října 2023 v Kielcích.

Na místě budete moci potkat Grzegorze Rygiela, ředitele oddělení minerálních surovin, a také Radomira Stelmasińského, Klaudii Bańczyk a Jacka Liguse.

Těšíme se na setkání v Kielcích.

lista news