Obory

Obory

Škrob

Jak lze zvýšit efektivitu výroby škrobu?

Jaká síta, takový proces

Poptávka po škrobu se trvale zvyšuje díky jeho širokému využití v mnoha odvětvích potravinářského, textilního, papírenského, farmaceutického, chemického, metalurgického průmyslu a dalších. Výrobní procesy se liší podle dostupných surovin (brambory, kukuřice, pšenice, tapioka). Na čem ale závisí jejich efektivita? Důležitou úlohu zde hrají síta používaná v procesech praní, filtrace a separace, odvodňování škrobu, buničiny a drtě a koncentrování škrobu v odstředivkách. Optimálně navržené parametry síta zajišťují optimální parametry výrobku. Snižují také spotřebu vody. Použití nekvalitních sít nebo jejích nesprávná montáž mohou vést k zastavení celé výrobní linky a vygenerovat obrovské náklady. Proto je tak důležité vybrat si vhodného dodavatele sít.

Aplikace PROGRESS SCREENS™

Vibrační třídiče

Oblouková síta

Bubnové separátory

Filtrační kolony

Štěrbinové koše

Šnekové lisy