Obory

Obory

Dřevozpracující a papírenský průmysl

Jak lze zvýšit efektivitu výroby celulózy a plstěných desek?

Jaká síta, takový proces

Přestože papír lze vyrábět ze třtiny, lnu, konopí nebo obilné slámy, či dokonce druhotných surovin, hlavní surovinou používanou pro jeho výrobu zůstává dřevo. Dřevo je široce využívanou surovinou v celulózovém, papírenském a recyklačním průmyslu a při výrobě plstěných desek. Na čem závisí efektivita výroby těchto podniků? Na efektivitě procesů čištění, odvodňování, prosévání celulózové hmoty, zachycování vláken a separaci kapaliny a pevných látek. Srdcem těchto procesů jsou průmyslová síta.

Aplikace PROGRESS SCREENS™

Vibrační prosívače

Oblouková síta

Bubnové zachytávače

Filtrační kolony

Štěrbinové koše

Šnekové lisy