Obory

OBORY

Minerální suroviny

Jak lze zvýšit efektivitu třídění kameniva?

Jaká síta, takový proces.

 

Jaká síta, takový proces. O celkové produktivitě podniku rozhoduje správné nastavení procesu třídění, prosévání, odkalování a odvodňování. Co to v praxi znamená? Optimální volba typu, materiálu a parametrů síta. Jak lze ale snížit počet a zkrátit nákladné prostoje? Vyberte si síta s prodlouženou životnosti a správně je namontujte.

Hledáte spolehlivého výrobce sít? Jsme Vám k dispozici. Výrobní program PROGRESS SCREENS™ zahrnuje pletená, svařovaná a umělohmotná síta s úplným rozsahem ok. Díky komplexní nabídce montážních systémů, adaptérů, kování a úchytů je možné zajistit správnou montáž na všech typech prosévacích strojů a třídičů. Máme také zkušenosti v oblasti prosévání „namokro“ a „nasucho“ všech běžně vyráběných typů kameniva mj. z vápence, pískovce, dolomitu, porfyru, diabazu, kvarcitu, granitu, melafyru nebo gabra. Nabízíme komplexní podporu při realizaci nových výrobních linek i při rozšiřování a modernizaci stávajících zařízení.

Aplikace PROGRESS SCREENS™

Vibrační prosívače

Oblouková síta

Bubnové zachytávače

Filtrační kolony

Štěrbinové koše

Šnekové lisy