NOVINKY Seznam novinek

18.04.2021

Informace v souvislosti s COVID 19

Kvůli současné situaci způsobené pandemií viru COVID-19 si dovolujeme oznámit, že společnost PROGRESS ECO zavedla soubor krizových opatření, díky kterým jsme schopni zajistit jak ochranu našich zaměstnanců a zákazníků, tak i kontinuální pokračování výroby a dodávek.

  • Naše obchodní a administrativní oddělení pracují na dálku a jsou Vám k dispozici na telefonu a e-mailu.
  • Pozastavili jsme osobní návštěvy a jednání se zákazníky a dodavateli.
  • Výrobní oddělení byla reorganizována tak, abychom minimalizovali kontakt mezi pracovníky a současně udrželi kontinuitu výroby.
  • Všichni pracovníci, kteří zůstávají v našich závodech, mají k dispozici dezinfekční prostředky a mají povinnost nosit roušky a ochranné oblečení.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby vyskytnuvší se okolnosti neovlivnily plynulost naší činnosti. Pokud dojde ke zpoždění při realizaci dodávek, budeme Vás o tom průběžně informovat. Předem děkujeme za všechny připomínky a návrhy týkající se spolupráce se společností PROGRESS ECO.
Jsme přesvědčeni, že tuto výzvu společně zvládneme.

lista news