News Lista News

19.07.2019

XI Spotkanie Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla za nami!

Uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele największych kopalń, zakładów przeróbczych i koksowni w Polsce i Czechach, jak również reprezentanci branży surowców mineralnych. Spotkanie rozpoczęło się od wycieczki technicznej do kopalni węgla kamiennego znajdującej się w Libiążu – Zakład Górniczy Janina. Historię zakładu, jego możliwości produkcyjne oraz układ technologiczny Zakładu Przeróbczego przedstawił Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Węgla Zbigniew Jagiełło. Aktualnie zatrudnionych jest w niej 2,3 tys. osób i posiada ona największe w Polsce złoża węgla kamiennego szacowane na 2,1 mld ton. Dzięki uprzejmości tegorocznego partnera, firmy TAURON WYDOBYCIE SA, do którego należy kopalnia, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z modernizacją zakładu przeróbczego przeprowadzoną przy współpracy z firmą PROGRESS SCREENS. Modernizacja polegała na zamianie pracujących podobnie dwóch przesiewaczy PWP1-2,6 x 5,25 na przesiewacze PWP1-2,8 x 5,5 oraz PWP1-3,0 x 5,0. Napędy przesiewaczy są realizowane poprzez generatory drgań, a pokłady sitowe mocowane są w systemie PRO-CLIN. Konieczność uzyskania wysokiej skuteczności przesiewania została uzyskana poprzez wysoką dynamikę urządzeń oraz odpowiednio dobraną kombinację różnych rodzajów sit (poliuretanowe, zgrzewane prętowe oraz perforowane).

Następnie odbył się panel konferencyjny zainaugurowany przez Piotra Pasiowca, wiceprezesa Zarządu PROGRESS SCREENS i Marcina Filipka, właściciela EMM Industry. Po oficjalnym powitaniu uczestników Klaudia Bańczyk (PROGRESS SCREENS) przedstawiła słuchaczom wybrane realizacje i nowinki techniczne firmy PROGRESS SCREENS z zakresu sit przemysłowych oraz maszyn, urządzeń i kompletnych linii technologicznych wykorzystywanych w górnictwie. Podsumowała również rozwój sprzedaży eksportowej firmy PROGRESS SCREENS, której produkty są obecnie dostarczane do klientów z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Jako kolejny głos zabrał Tomasz Paradowski (EMM Industry). W swoim referacie omówił on kwestie technologiczne i produktowe firmy EMM Industry. Swoim wystąpieniem zaznaczył, że jakość tych produktów oparta jest na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy, a także na certyfikowanym w 2009 r. Systemie Zarządzania Jakością zgodnym normą ISO 9001:2008. Na koniec prof. dr hab. inż. Barbara Tora (AGH w Krakowie) w swoim wystąpieniu wymieniła ośrodki naukowe, w tym: AGH, PAN, VŚB, ściśle współpracujące z firmą PROGRESS SCREENS, a także wspomniała o utworzonym przez firmę własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym zajmującym się wdrażaniem i doskonaleniem produktów oraz technologii wytwarzania. Posiedzenie zakończyła kolacja regionalna, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z kuchnią oraz muzyką góralską. Drugiego dnia Spotkania organizatorzy zaprosili swoich gości na zwiedzane Muzeum Browaru Żywiec.

Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla stwarzają idealną platformę wymiany doświadczeń, zwiększają konkurencyjność firm, bezpośrednio wpływając na rozwój całego sektora. Jest to idealne miejsce, gdzie przedstawiciele branż mogą w nieformalnej atmosferze wymienić się poglądami na branżę oraz poznać nowości technologiczne zarówno firmy PROGRESS ECO, jak również EMM Industry.

Źródło: Inżynieria Górincza 2-3/2019

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER