News Lista News

01.09.2011

V ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOTKANIE SZEFÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA

ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOTKANIE SZEFÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA

dniach 17-18 czerwca odbyło sięŚwiętokrzyskie Spotkanie Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla. Jak co roku gościliśmy przedstawicieli największych kopalń, zakładów koksowniczychprzeróbczychPolsce, jak również przedstawicieli środowisk naukowychakademickich. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało: "Razem tworzymy polskie górnictwo". Rocznicowe Spotkanie było, jak stwierdzili sami Uczestnicy bardzo wyjątkowym. Obok ciekawych wykładów oraz wymiany doświadczeńzakresie stosowanych technologii, nie zabrakło też uroczystych momentów oraz podsumowania dotychczasowych edycji. V-ce Prezes Zarządu Progress Eco S.A. – dr inż. Piotr Pasiowiec podkreślił, że to wielki zaszczyt dla naszej firmy, że jako pomysłodawcainicjator ŚWIĘTOKRZYSKICH SPOTKAŃ SZEFÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA, udaje się nam zgromadzić tak wspaniałe grono wybitnych fachowcówwzajemnie poszerzać swoją wiedzękwalifikacje. Piąta jużkolei impreza jest najlepszym dowodem na to, że cykl naszych spotkań znalazł swoje pewne miejscenapiętym kalendarzu wydarzeń branży górniczej.


części konferencyjnej prezentowane były referaty poświęcone zagadnieniom przeróbki mechanicznej węgla.

Wystąpili:

  • prof. Wiesław Blaschke (Instytut Gospodarki Surowcami MineralnymiEnergią PAN)
  • dr hab. Barbara Tora (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)
  • dr Jan Hycnar
  • mgr inż. Aleksander Kabziński (Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw)
  • Andrzej Bajer (Jastrzębska Spółka Węglowa)
  • Jerzy Wajs (Progress Eco S.A.)
  • Henry Karch (Progress Eco S.A.)
  • Grzegorz Rygiel (Progress Eco S.A.)Do zobaczenieprzyszłym roku !

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER