News Lista News

01.08.2022

Kongres Górnictwa Skalnego „Górnictwo skalne XXI wieku”

Tematem wiodącym jest „Górnictwo skalne XXI wieku – jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia”

Jako sponsor główny kongresu zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu, w trakcie którego przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie technologii przeróbki kopalin. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska , Wyższy Urząd Górniczy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER