News Lista News

23.09.2022

Dziękujemy za udział w Kongresie Górnictwa Skalnego

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz sponsorom i partnerom Kongresu Górnictwa Skalnego, który odbył się w dniach 12-14 września w Cedzynie koło Kielc. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa SITG odział Kielce. Jako sponsor główny aktywnie wspieraliśmy całą inicjatywę od samego początku. Tym bardziej cieszy nas fakt, że kongres odbił się szerokim echem w branży surowców skalnych, co pozwala poważnie myśleć o kolejnych edycjach. Tematem wiodącym stało się „Górnictwo skalne XXI wieku – jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia”. Jak zostało wielokrotnie podkreślone, jest to idealna okazja do aktualizacji wiedzy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami naukowymi, instytutami, a przede wszystkim kopalniami i przedsiębiorcami.

W imieniu PROGRESS SCREENS® wszystkich uczestników powitał Wiceprezes Zarządu dr inż. Piotr Pasiowiec, a „Innowacyjne rozwiązania procesów klasyfikacji surowców mineralnych przy zastosowaniu przesiewaczy i sit produkcji PROGRESS ECO S.A.” zaprezentował szerokiemu audytorium Szef Dywizji Surowców Mineralnych mgr inż. Grzegorz Rygiel.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa dr Piotr Dziadzio
  • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER