News Lista News

27.03.2007

Dofinansowanie na realizację projektu

Przedsiębiorstwo PROGRESS ECO S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu "Zakup linii produkcyjnej unikatowych urządzeń do separacji i filtracji płynów i gazów" w ramach Działania 2.3 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" Sektorowego Programu Operacjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Dzięki temu

  • rozpoczniemy produkcję innowacyjnego produktu: sit szczelinowych ECO WATER
  • rozpoczniemy produkcję nowych urządzeń
  • wzrośnie rentowność przedsiębiorstwa
  • powstaną nowe miejsca pracy

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER