Tím snížíte náklady na výrobní prostoje i riziko poruchy

Naším cílem je zajistit nejvyšší standard provedení

Nabízíme nejvyšší standardy kvality a tím zajišťujeme správné a efektivní fungování našich řešení. Proces kontroly je realizován metodicky paralelně ve všech fázích výroby.

Při kontrole kvality využíváme vlastní laboratoř a certifikované kontrolní a měřicí nástroje a akreditací Polského akreditačního centra

Používáme renomovanou a certifikovanou techniku, kterou systematicky kontrolujeme a kalibrujeme. Proto si můžeme být jistí, že vícefázová kontrola nám poskytuje věrohodné a přesné údaje. Zvláštní důraz klademe na opakovatelnost dohodnutou v projektu tolerancí. Vstupní materiál kontrolujeme ve třech výrobních fázích, což potvrzujeme příslušným certifikátem a osvědčením o kvalitě pro každou kontrolovanou dávku. Vedeme úplnou evidenci výsledků kontroly kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků. To zaručuje plnou identifikovatelnost neshod vyskytujících se ve výrobním procesu, a to jak z hlediska místa vzniku, tak i významnosti. Využíváme statistické metody kontroly a systém vědomého zlepšování výrobků na úrovní celé organizace.

Vsaďte na kvalitu PROGRESS SCREENS

 

Kontrola rozměrů a průměrů

Kontrola rozměrů štěrbiny nebo oka

Kontrola vzdálenosti příček

Kontrola kvality svárů

Kontrola plochosti a přímosti

Měření úhlu profilu

 

 

 

Měření odolnosti svaru

Zkoušky tahem a zkoušky tvrdosti

Měření drsnosti libovolné zvolené plochy

Kontrola tloušťky nátěrů

Kontrola třídy oceli u dodaných součástí

Kontrola shody s dokumentací

 

 

Bezpečnost a shodu se světovými normami potvrzují certifikáty

Od zavedení systému řízení kvality dle ISO 9001:2015 v roce 1996 se společně s organizací Lloyd’s Registerd Quality Assurance zaměřujeme na důsledné zlepšování procesů a produktů a plníme podmínky světových norem EN ISO 3834-2, EN 1090-2:2018, které jsou certifikované organizací TÜV Rheinland.

Proces tvorby začínáme od ověření a volby parametrů.

Základem dodavatelského řetězce je diverzifikovaná síť dodavatelů a partnerů. Reprezentujeme také udržitelný přístup a dodržujeme zásady nediskriminace, transparentnosti a společenské odpovědnosti. Každý dodavatel musí projít autorizací, kontrolou a zkušební dobou.