NOVINKY lista news

01.08.2022

Kongres těžby hornin
„Těžba hornin 21. století”

Hlavním tématem je „Těžba hornin 21. století – její silné a slabé stránky, možnosti rozvoje
a hrozby”.

Jako hlavní sponzor kongresu Vás zveme k aktivní účasti na této akci, během níž budeme prezentovat nejnovější řešení v oblasti technologie zpracování hornin. Čestnou záštitu přijalo Ministerstvo klimatu a životního prostředí, Vyšší báňský úřad a Hornicko-hutnická akademie v Krakově.

lista news