NOVINKY lista news

25.06.2021

Dr inż. Piotr Pasiowiec novým prezidentem Polského sdružení pro zpracování nerostů

Dne 19. dubna 2021 na valném sjezdu Polského sdružení pro zpracování nerostů byl v rámci stanoveného pořadu vybrán nový předseda Polského sdružení pro zpracování nerostů, jimž se stal dr inż.

Piotr Pasiowiec, který je již řadu let profesionálně spojen s průmyslovou skupinou Progress.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při realizaci aktivit zaměřených na zušlechťování minerálních surovin, druhotných a odpadních surovin, rozvoj technologie a techniky a ochranu životního prostředí.
Jsme přesvědčeni, že tato volba podpoří další diseminaci zkušeností a výsledků v oblasti zpracování a s ním souvisejících problémů těžby a zpracování nerostů.

lista news