NOVINKY lista news

30.09.2022

Děkujeme za účast na Kongresu o těžbě hornin

Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům, sponzorům a partnerům Kongresu o těžbě hornin, který se konal ve dnech 12.–14. září v Cedzynu u Kielc. Pořadatelem setkání bylo Sdružení těžebních inženýrů a techniků SITG, odbor Kielce. Jakožto hlavní sponzor jsme tuto iniciativu podporovali od samého počátku. O to víc nás těší skutečnost, že se kongresu dostalo značné odezvy u odborníků v oblasti těžby hornin, což skýtá prostor pro zvážení pořádání dalších ročníků. Ústřední tématem se stala „Těžba hornin v 21. století – její silné a slabé stránky, možnosti rozvoje a hrozby“. Jak bylo mnohokrát zdůrazňováno, je to ideální příležitost aktualizovat poznatky a vyměnit si zkušenosti mezi vědeckými institucemi, ústavy, a především doly a podnikateli.

Jménem PROGRESS SCREENS® přivítal všechny účastníky místopředseda představenstva dr inż. Piotr Pasiowiec a „Inovativní řešení procesů klasifikace nerostných surovin s použitím prosévačů a sít výroby PROGRESS ECO S.A.“ představil širokému publiku vedoucí divize nerostných surovin mgr inż. Grzegorz Rygiel.

Záštitu nad setkáním převzali:
• Státní podtajemník na Ministerstvu klimatu a životního prostředí, hlavní národní geolog, vládní zmocněnec pro národní surovinovou politiku dr Piotr Dziadzio
• Předseda Vyššího báňského úřadu dr inż. Adam Mirek
• Rektor Těžebně-hutnické akademie v Krakově (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
• Představenstvo Sdružební těžebních inženýrů a techniků

lista news